Vítejte na stránkách Křesťanské Misie v Havířově

Cílem těchto stránek je nabídnout každému zájemci spolupráci na Boží sklizni. Každý může mít podíl na této sklizni i na odměně za tuto službu. Nechceme být jen posluchači, ale chceme Božího slovo uplatnit v našich životech. Ne každý má obdarování být evangelistou, apoštolem nebo kazatelem. Každý se však může k této práci připojit modlitbou, půstem, nebo přispět jakoukoli částkou formou daru ve prospěch účtu: 2500493816/2010, název účtu: KRESTANSKA MISIE. Do zprávy pro příjemce napište: misie havirov

Věříme a vyznáváme, že probuzení v České republice pokračuje dle zaslíbení v Joel 3:1 a Sk 2:17, že všichni budeme zakoušet ještě více Boží lásky a moci:

„I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“