Ze života sboru

Zde budou příběhy členů a přátel sboru co živý Bůh učinil v jejich životech skrze moc Ducha svatého vírou v Pána Ježíše Krsita.